Wykaż inicjatywę

    Oczywisty jest natomiast fakt, że istnieje kultura dla wszystkich i kultura dla każdego. W pierwszym określeniu chodzi o to, aby wszyscy, z odpowiednią pomocą, podążali w tym samym kierunku, w drugim zaś o to, aby wszyscy ci, którzy mają do czegoś prawo, mogli to otrzymać.

Andre Malraux

Wykaż inicjatywę 2016

Wykaż inicjatywę 2015

Wykaż inicjatywę 2014

Wykaż inicjatywę 2013

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn