Wykaż Inicjatywę 5.0 – wybory!

Wykaz inicjatywę – przyjdź wybrać jakie wydarzenia mamy zrealizować w 2017 roku. Zapraszamy we wtorek 13 czerwca o godzinie 17:30.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn