Szkoły podstawowe

MAŁA AKADEMIA KULTURY to zajęcia edukacyjno-kulturalne, które łączą edukację z rozrywką i wprowadzają w świat sztuki.
Proponujemy 2-3 godzinny blok zajęć, na który składać się mogą różne formy prezentacji kultury, a także zajęcia związane z pedagogiką zabawy.

 • zajęcia o Unii Europejskiej
  Z Europą na Ty: zajęcia edukacyjne mające na celu podanie podstawowych informacji o Unii Europejskiej i krajach wchodzących w jej skład. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy; dzieci m.in.: układają europuzzle, tworzą europejskie menu, poznają kulturę innych narodów.

 • zajęcia o Łodzi
  Łódź wielokulturowa arka: zajęcia edukacyjne omawiające historię Łodzi przemysłowej, legendy z nią związane, ważne miejsca, budowle i ludzi, podkreślają wielokulturowość miasta, przybliżają specyfikę kulturową narodowości z Łodzią związanych.

 • interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne
  Na ludową nutę: cykl spotkań poświęcony sztuce ludowej. Zapoznajemy dzieci z folklorem: regionalnymi strojami, muzyką, malarstwem, rzeźbą i architekturą.

 • zajęcia plastyczne: prezentacja różnych technik plastycznych (kalkografia, malowanie na szkle, malowanie na jedwabiu, wykonywanie świeczników, witraże, ozdabianie szklanek, kubków, ramki na zdjęcia, ozdabianie lusterek, itp.), mająca na celu uaktywnienie dziecięcej fantazji.

 • edukacja taneczna: nauka tańca towarzyskiego (tańce standardowe i latynoamerykańskie) lub ludowego, ćwiczenia koordynacji ruchowej, postawy w poruszaniu się po parkiecie, kultury bycia i ogłady. Cykliczne uczestnictwo w zajęciach pozwala na zorganizowanie pokazów tanecznych.

 • edukacja muzyczna: spotkania, na których dzieci poznają różne formy muzyczne. Zajęcia urozmaicone są zabawami ogólnorozwojowymi i aktywizującymi przy muzyce charakterystycznej dla danej epoki i stylu oraz nauką piosenek.

 • zajęcia teatralne: przybliżenie dzieciom teatru jako sztuki żywej i różnych jego rodzajów. Ukazanie sekretów powstawania przedstawień, pracy aktorów i innych twórców oraz pracowników teatru. Ćwiczenia sceniczne i dykcyjne.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn