Pchli targ na Olechowie

16423036_1316869395038198_8315433812168866390_o

Już po raz czwarty zapraszamy na pchli targ na Olechowie. Wydarzenie odbędzie się 25 lutego w godz. 11-14 przy ul. Zakładowej 35 (SP nr 141). Książki, ubrania, rękodzieło, zabawki, mały sprzęt AGD – Salon Rzeczy NiePotrzebnych to prawdziwy targ rozmaitości. Zapraszamy chętnych zwiedzających – kupujących. Uwaga! Lista wystawców szybko się zapełniła i jest już zamknięta.

REGULAMIN dla wystawców

wydarzenia p.n. „Salon Rzeczy Niepotrzebnych” – pchli targ na Olechowie dnia 25 lutego 2017

 Czas trwania Pchlego targu

Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby prywatne w trakcie „Salonu Rzeczy Niepotrzebnych” zwanego dalej pchlim targiem odbywać się będzie w dniu 25 lutego 2017 na terenie Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi, przy ul. Zakładowej 35 w godz. 11:00-14.00.

Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa

Organizatorem pchlego targu jest Ośrodek Kultury Górna z siedzibą w Łodzi ul. Siedlecka 1 i jego filia – Strefa Kultury Otwartej na Olechowie.

Gospodarzem pchlego targu jest Szkoła Podstawowa nr 141 z siedzibą w Łodzi, ul. Zakładowa 35, na terenie której wydarzenie będzie realizowane.

Warunkiem udziały w pchlim targu w charakterze Wystawcy jest:

– zgłoszenie swojego udziału drogą mailową na adres strefa@gorna.pl
i otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego akceptację zgłoszenia

– zapoznanie się z regulaminem pchlego targu i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z nim.

Organizator nie pobiera opłat od wystawców za korzystanie ze stanowisk wystawienniczych.

Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych. W pchlim targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie.

Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Rzeczy wielkogabarytowe można eksponować w postaci zdjęć.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w pchlim targu bez podania przyczyny.

Uczestnicy imprezy zorganizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora od godz. 10.15.

Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem pchlego targu.

Organizator zapewnia miejsce do ekspozycji w postaci: ławka, krzesło.

Wystawca ma prawo do swobodnego zaaranżowania przysługującej mu przestrzeni wystawienniczej z poszanowaniem przestrzeni innych wystawców.

Wystawca ponosi materialną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie i uszkodzenie mienia szkoły przekazanego do dyspozycji w obrębie stanowiska.

Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika – Wystawcę.

Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

Ubezpieczenia

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania pchlego targu.

Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

Postanowienia końcowe

Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika – Wystawcę z pchlego targu.

Egzekwowanie ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi oraz Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi – gospodarzowi wydarzenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy „Salon Rzeczy Niepotrzebnych” – pchli targ na Olechowie w dniu 25 lutego 2017 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi:

 • Książki
 • Płyty
 • Gry komputerowe
 • Filmy
 • Antyki
 • Galanteria domowa
 • Wyroby dekoracyjne
 • Biżuteria
 • Aparaty fotograficzne i ich części
 • Instrumenty muzyczne i ich części
 • Rekwizyty wojskowe
 • Drobne rękodzieło
 • Przedmioty kolekcjonerskie
 • Drobny sprzęt AGD
 • Odzież.

Wyklucza się: handel zwierzętami, artykułami spożywczymi bez wymaganej zgody sanepidu, alkoholem, towarami nielegalnymi, niebezpiecznymi dla zdrowia i życia, żrącymi,
o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczonymi do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa lub bez uzyskania stosownej koncesji. Na inne przedmioty, wymagana jest zgoda organizatora.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn