Łódź moje miasto

Jak młodzi ludzie wyobrażają sobie dzisiaj patriotyzm? Czym jest dla nich patriotyzm lokalny i do jakich konkretnie wartości i znaczeń się odnosi? Jak ma się patriotyzm lokalny do tego znanego z podręczników historii? Na te i inne pytania próbowali sobie odpowiedzieć uczniowie łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów – uczestnicy projektu zrealizowanego w 2012 roku pt. Łódź moje miasto.

Podczas warsztatów historycznych – prowadzonych przez Wojciecha Bednarka ze Stowarzyszeniem Niezależna Edukacja Otwarta NEO – młodzież stworzyła cykle plastycznych i multimedialnych impresji na temat szczególnie ważnych i charakterystycznych miejsc i epizodów z dziejów Łodzi. Zarówno tych znanych z podręczników historii, jak i tych prywatnych, codziennych – przekazywanych im przez rodziców, dziadków, a często po prostu zaobserwowanych na ulicach, placach i podwórkach miasta.

Efektem warsztatów była multimedialna wystawa w przestrzeniach Galerii AdiArt, podczas której uczestnicy projektu zaprezentowali cztery cykle prac, pt.: Łódzcy Kaowcy, Łódzka Gazeta Wieku, Łódzkie Księgi Unikatowe oraz Plakatem w Łódź. Wystawę poprzedził happening uliczny pt. Barykady Wolności przygotowany przez Stowarzyszenie Teatralno-Filmowe EIKON i Teatr Fabryczny. Jego celem było pokazanie, iż wolność i wartości jakie stwarza; prawdę, piękno, miłość i godną pracę – wymagają ciągłej pielęgnacji i obrony. Iż są wartościami o które walczono – z trudem i często najwyższym poświęceniem – na barykadach. Kiedyś materialnych, dziś zaś stanowiących wspólne mentalne dziedzictwo naszej kultury i tradycji, wyrażające się w prawie do wolności, niepodległości i godnego życia.

Autor projektu: Agata Dawidowicz
Koordynator: Marcin Kieruzel

Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

mhp1       Web

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn