Hip-Hop Entrepreneurship 2

chorwacja-foto

W dniach 14-22 lipca br. grupa 48 młodych ludzi z Polski, Bułgarii, Węgier i Chorwacji – w tym reprezentanci Ośrodka Kultury Górna – wezmą udział w międzynarodowym projekcie Hip-Hop Entrepreneurship 2 w Zagrzebiu. Liderem projektu jest organizacja Urbana Mladez (Chorwacja). Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Dla tych 48 młodych ludzi hip-hop to nie tylko taniec, ale też muzyka, video, graffiti, moda… – to sposób myślenia. Podczas warsztatów w Zagrzebiu podzielą się umiejętnościami artystycznymi, ale też tymi związanymi z nowymi technologiami, biznesem i promocją. Wspólnie będą szukać sposobu na to, by hip-hop był nie tylko młodzieżową pasją, ale i szansą na odnalezienie się w trudnych realiach biznesu i rynku pracy.

Idea:

Wielu młodych ludzi w Europie jest silnie zaangażowanych w rozwój kultury hip-hop. Tworzą muzykę, tańczą, zajmują się dj’owaniem, sztuką graffiti i projektowaniem, produkcją muzyki i teledysków. Niejednokrotnie okazuje się, że rezultatem tej aktywności są dzieła na bardzo wysokim poziomie artystycznym i realizacyjnym. Jak to zrobić, by młodzieńcza pasja mogła stać się też sposobem na odnalezienie się na rynku pracy? – odpowiedzi na to pytanie szukać będą uczestnicy projektu Hip-hop Entrepreneurship 2.

Przykłady artystów sceny hip-hopowej: Puff Daddy, Jay-Z, 50 Centa oraz Tede z Polski to dowód na to, bycie hip-hopowcem nie ogranicza się tylko do tworzenia hip-hopu, ale również posiadania wytwórni płytowych, linii ubrań oraz butów, studia tańca oraz wiele innych.

Hip-hop entrepreneurship 2 to kontynuacja zapoczątkowanego w Polsce projektu partnerskiego pomiędzy krajami: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Węgry. Pilotażowa edycja okazała się tak dużym sukcesem, że obecnie realizowana jest jego kontynuacja – tym razem w Chorwacji.

Cele projektu:

 • zmiana sposobu postrzegania hip-hopu z hobby na model biznesowy
 • wsparcie uczestników w rozwoju umiejętności liderskich
 • wsparcie uczestników w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami oraz narzędziami ICT, które pomoże w rozwoju przedsięwzięć
 • inspiracja uczestników oraz wywołanie postawy aktywnej w tworzeniu inicjatyw poprzez prezentację dobrych praktyk
 • zaangażowanie uczestników w projekt odpowiadający ich zainteresowaniom, nad którego tworzeniem będą współpracować z międzynarodowym środowiskiem.

 

Podczas projektu powstaną następujące dzieła:

 • utwór hip-hop
 • teledysk
 • choreografia
 • wystawa grafitti
 • perfomance w otwartej przestrzeni Zagrzebia

 

Aspekt kulturowy:

Dodatkowym aspektem projektu jest wzmocnienie dialogu międzykulturowego między uczestnikami z Polski, Bługarii, Węgier oraz Chorwacji. Odbędą się wieczory kulturowe, prezentacje tradycji i zwyczajów w poszczególnych krajach,  wspólne działania i warsztaty sprzyjające wzmacnianiu poczucie europejskości.

 • Lider projektu: Urbana Mladez (Chorwacja).
 • partnerzy:
  Ośrodek Kultury Górna, Polska
  Walk Together, Bługaria
  Association of Roma Minority Representatives and Spokespeople of Nógrád Count,Węgry.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus +”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn