Galeria Sześciu Obrazów

komiks_2
3 marca (piątek) o godz. 18.00 w Galerii Sześciu Obrazów otwarcie wystawy prac studentów Pracowni Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracownię prowadzą: prof. Gabriel Kołat, prof. zw. – Kierownik Pracowni i mgr Daniel Baum – Asystent. Wystawa pokazuje różnorodność komiksu jako formy plastycznej.

Czas trwania wystawy: 3 marca – 19 kwietnia 2017 r.

ASP – ŁÓDŹ

Pracownia Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmu

Kierownik pracowni – prof. Gabriel Kołat

Asystent – mgr Daniel Baum

W pracowni Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmu studenci realizują bardzo zróżnicowany, merytorycznie wielopoziomowy i elastyczny.
Studenci I i II roku opanowali podstawy kompozycji na płaszczyźnie, poznali właściwości linii, charakteru plamy walorowej, relacji barwnych, fakturalnych, jak również problemy technologiczne związane z realizacją dzieła tj. potrafią wybrać konkretne narzędzie lub podkład (np. odpowiednio przygotowany papier, płótno, deskę, płytę np. pilśniową itp..)     i w technikach cyfrowych prezentują poziom zadowalający. Taka sytuacja sprzyja studiowaniu już od V sem. III roku w pracowni Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmu wybraną specjalność. Sprzyjającą kwestią jest również i to, że tak wykształcony student może już tylko pogłębiać zdobytą wiedzę w zależności od tego w czym się chce specjalizować.

Główną, podstawową kwestią zajmującą studenta w Pracowni Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmu jest rozwijanie wyobraźni, uwolnienie wszelkich zapór na gruncie psychologicznym czy socjologicznym gdyż owe zapory hamują rozwój twórczy, kreatywność studiującego. Program zakłada dodatkowe ćwiczenia domowe, szkice oraz wspólne przeglądy prac w trakcie trwania semestru. Podstawą kształcenia jest korekta, która odbywa się przez cały czas trwania ćwiczenia i jest dostosowana do indywidualnych możliwości, predyspozycji studenta. W pracowni Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmu student, w większości przypadków spotyka się z nowymi zjawiskami charakterystycznymi dla komiksu gdzie ogólną podstawą tworzenia jest nauka jednoczesnego myślenia scenariuszem, kadrem i całą planszą – kompozycją kadrów lub bez kadrowością. Bardzo podobna sytuacja pojawia podczas rysowania storyboadów, gdzie podstawą jest oczywiście kompozycja kadrów jednak dotyczą one bardzo różnych zagadnień. W filmie i w grach najczęściej chodzi o ruch czy to bohaterów danej sekwencji, czy kamery. Jednak wielokrotnie storyboardy dotyczą ustawień kamer, scenografii kolejnych poziomów i akcji gier, scenografii do filmu, czasu trwania kolejnych ujęć w filmie i wielu innych szczegółów, których podjęcie zależy przeważnie od reżysera może operatora lub innych członków ekipy filmowej. Tu zbliżyłem się do bardzo pojemnego znaczeniowo pojęcia conceptartu, które zwykle kojarzy się z zaprojektowaniem postaci, bohatera, potwora, jakiegoś pojazdu, broni, ubioru itd., ale to określenie dotyczy całej kwestii dotyczącej elementów preprodukcji. Nieco inna sytuacja zachodzi podczas tworzenia ilustracji gdzie wielokrotnie w jednej odsłonie artysta musi znaleźć symbol akcji, atmosfery, charakteru postaci, pejzażu, otoczenia itp. w odniesieniu do tekstu, który w stosunku do ilości zaplanowanych ilustracji bywa bardzo obszerny.

Do mnie najmocniej przemawiają ilustracje o charakterze intymnym tak jak intymny jest np. tekst książki, wiersza, fraszki. Oczywiście realizujemy też ilustracje o charakterze użytkowym gdzie wymienionej intymności nie ma. Matt painting jest tu dość uniwersalną formą wypowiedzi, gdyż realizowany w technice cyfrowej, na tablecie przypomina techniki malarskie, rysunkowe czy graficzne.

Gabriel Kołat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn